© Chushin Kyobiun Do 2014 | disclaimer | site made by Obed Brinkman | log in | stat
Bekijk het filmpje om een indruk van een les te krijgen
 1992-2017: 25 jaar!
Karate is een uitstekende manier om de mentale weerbaarheid te vergroten en als zelfverdediging toe te passen. Je leert slagen, stoten, trappen en weringen. Tevens is karate een manier om balans, lichaamsmotoriek, ademhaling, concentratie en conditie te verbeteren. Karate kent een veelheid aan vaste patronen van bewegingen met een zekere schoonheid, die tevens als één van de Japanse Zen-uitingen beschouwd kan worden.

Gegeven het karate-zen uitgangspunt wordt geen wedstrijdkarate beoefend.

De groep bestaat uit mannen en vrouwen. De een heeft een goede conditie, de ander begint net. Je laat je stimuleren door de docent en de groep, maar bepaalt zelf waar je grenzen liggen.

Maak kennis met een leuke en enthousiaste groep en onze Karate-Do. Je bent van harte uitgenodigd om een (gratis) les mee te komen trainen, zonder verdere verplichtingen.

De karateschool "Chushin Kyobiun Do" is door mij opgericht in 1992. In het dagelijks leven ben ik docent scheikunde aan het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen.

Eduard Hoeksma
docent
Stealth rapport van karate-do